2022-05-28

UJHELYI ISTVÁN: Eljött az idő megreformálni Európát!

Magyarország helye megkérdőjelezhetetlenül a békét és fejlődést jelentő̋ európai közösségben van, ezt a csatlakozásunk óta eltelt tizenhét év gyarapodása, eredményei és fejlesztései egyértelműen igazolják.

Jean Monnet igazsága

Az európai baloldalnak és a Magyar Szocialista Pártnak kiemelkedő̋ szerepe volt abban, hogy hazánk felvételt nyert az Európai Unióba. Mi, továbbra is határozottan kiállunk a magyar nemzeti érdekek kérlelhetetlen európai érvényesítése és az európai értékek határozott magyarországi képviselete mellett. Eközben a jelenlegi populista Fidesz-kormány demokratikus működés helyett vállaltan az illiberális, hibrid állam berendezkedés kiépítését választotta, ellenséggyártásával és propaganda kampányaival pedig egyértelműen az európai szövetségi rendszer lebontásán dolgozik. Jean Monnet, az EU egyik alapító atyja szerint „az európai gyökerek olyan mélyek, hogy az európai eszme minden válságot, forradalmat túl fog élni”. Biztos vagyok benne, hogy Monnetnak igaza van és az európai közösség az orbáni illiberalizmushoz hasonló átmeneti tébolyt is át fogja vészelni és megújulva, megerősödve kerül ki belőle. Ehhez viszont nekünk is, Európának is változnia kell. Nem szétfeszíteni, nem szétzilálni, hanem megerősíteni kell az Uniót. Az EU jól felépített intézményi struktúrájában dolgozó, válogatott szakembereknek köszönhetően az elmúlt évtizedekben több tízezer, azóta is hatályban levő̋, a közösségünk életét előrébb mozdító jogszabály született. Ez az eredmény érték, amelyet megtagadni vagy lerombolni nem lehet. Javítani, hatékonyabbá és eredményesebbé tenni azonban igen! Sőt, ez szinte kötelességünk is.

Állítom, hogy a haza nem lehet Európa ellenzékében!

De azt is tudomásul kell venni, hogy a mostani Európai Unió sok tekintetben nem olyan, amilyet mi igazán akarunk. Kritikánk ugyanakkor nem a roncsolást, hanem a továbbépítést segíti.
Mi olyan Európát akarunk, amely az embert, a szociális Európát állítja a középpontba; amely szociális és fizikai biztonságot, széleskörű̋ jogokat és szolgáltatásokat garantál a polgárainak.
Olyan Európát, amely szorosabb, mélyebb integráció mentén adja meg a teljes európai közösséget érintő̋ problémákra a közös és eredményes válaszokat és amely a helyi közösségek életét befolyásoló döntéseket regionális, helyi szinten hagyja.
Olyan Európát, amely képes megakadályozni, hogy a fejlesztési forrásokból maffia szerű̋ hálózatok gyarapodjanak, a lopások pedig következmények nélkül maradjanak.
Olyan Európát akarunk, amely ellenáll annak, hogy egyetlen tagállam is kiszoruljon a mélyülő̋ együttműködésekből kormánya felelőtlen politikája miatt, és amely hatékonyan szembeszáll, ha renitens kormányok esetleg megszegik az uniós alapszerződéseket és semmibe veszik az európai értékeket.

Felgyorsuló reformok

Az egyre erősödő̋ EU-ellenes belső̋ populizmus, illetve az Uniót érő̋ külső̋ nyomás (legyen az geopolitikai vagy épp egészségügyi, mint a mostani járvány esetében) felgyorsította az EU-reformok szükségességét. Teljességgel időszerű, hogy az európai közösség épp most vág bele az elmúlt időszak egyik legnagyobb vállalkozásába: az Európai Unió jövőjéről tartott nemzetközi konferencia-sorozat megszervezésébe. Minden európai polgár véleménye és javaslata számít; ez végre nem egy irányított, kamu-konzultáció, hanem valóban érdemi párbeszéd közös ügyeinkről, közösségünk jövőjéről. Ebben magam is aktív szerepet vállalok, a napokban elindítok egy olyan online kerekasztal-sorozatot, amelynek keretében egyes ágazatok, szektorok (legyen az kultúra vagy egészségügy, a szociális terület) neves képviselőivel beszélem át a lehetséges kiutat, az Európai Unió átalakításának, megerősítésének legégetőbb kérdéseit. Figyeljék, kövessék majd ezeket a beszélgetéseket a képviselői platformokon: így a személyes facebook-oldalamon és a youtube-csatornámon is, szóljanak hozzá, legyenek részesei ennek a folyamatnak!

Föderális Európa vs. nemzetállami szuverenitás 

Az Európai Unió megerősítése nem pusztán a föderális Európa és a nemzetállami szuverenitás bigott őrzése között meghúzódó ellentét kérdése. Az EU megreformálása jóval bonyolultabb kérdés annál, minthogy Brüsszelnek szabad-e bele látnia egyes tagállami kormányok kártyái közé. Az EU jövőjének kérdése már nagyon régóta arról szól – és ez manapság még inkább felerősödött -, hogy miként tudunk helytállni és gyarapodni a jelenlegi geopolitikai versenyben. Az világosan látszik, hogy a Washington-Moszkva-Peking Bermuda-háromszög versenyében Brüsszel csak akkor tud érdemi szereplő maradni, ha erős és egységes; ha széteső és széthúzó, akkor gyenge érdekérvényesítő marad – egyes nagyhatalmak erre láthatóan rá is játszanak. Az Európai Unió közösségének további integrációja, a kooperáció további mélyítése tehát nem lehet kérdés: ha az integráció nem folytatódik, az EU-nak ebben a formájában bizonyosan vége lesz. Annak pedig beláthatatlan, akár háborús következményei. Megoldásként nem feltétlenül föderális szerkezetről kell beszélni, hiszen ennek kulturális és nyelvi korlátai vannak, de azoknak a területeknek a közösségi koordináció alá vonásáról már igen, amelyek minden európai polgár életét pozitívan, sőt pozitívabban befolyásolhatják, ha legalábbis részben uniós hatáskörbe kerülnek. Ez egyszerűen nem, hogy nem elkerülhető, hanem egyenesen szükséges. Legfontosabb és leglátványosabb példa az egészségügy kérdése, amelyben máris megkezdődött a forradalom, a siker teljessége azonban még sok mindenen múlik.

Európai Egészségügyi Unió

Büszke vagyok arra, hogy magyar EP-képviselőként az egyik kezdeményezője és megalkotója lehetek annak az Európai Egészségügyi Uniónak, amely koncepció immár az Európai Bizottság hivatalos programjai között szerepel és lassan, de biztosan egy szabályos mozgalom formálódik az úttörő elképzelés körül. Fontos tudni, hogy az egészségügy szervezése és finanszírozása jelenleg kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozik, vagyis az Európai Unió csak javaslatokat és ajánlásokat tehet, a nemzeti ellátórendszerek működtetése és színvonalának fenntartása az aktuális kormányok felelőssége. Látjuk is, hogy ennek mi az eredménye: a Fidesz-kormány harmadrangú területként kezeli az egészségügyet, az állami finanszírozása az uniós átlag alatti. Amikor az Unió́ tagjai lettünk, körülbelül harmincnyolcezer aktív orvos volt Magyarországon. Ez a szám jelenleg huszonhat-huszonnyolcezer körül van, egyes egészségügyi szakmák pedig teljesen kiürültek. A szakvizsga nélkül külföldre távozók aránya 2010 óta folyamatosan magasan van. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak az Angliában jelenleg dolgozó́ magyar orvosok száma megközelíti a kétezer főt. A koronavírus járvány tökéletesen megmutatta, hogy globális fenyegetésekre nem lehet pusztán tagállami válaszokat adni, azok csak ideig-óráig működnek, sőt, olykor hosszú távon még tovább is mélyítik a problémát. A koronavírus járvány tökéletesen megmutatta azt is, hogy a koordinált, egységes fellépés, az egészségügyi rendszerek összehangolása javítja a sikeres fellépést és erősíti a betegbiztonságot. A koronavírus járvány bebizonyította: az egészségügy kizárólagos tagállami hatáskörben tartását újra kell gondolni és egy olyan kompromisszumos megoldást kell találni, amely egyszerre őrzi a tagállami szuverenitást és garantálja minden európai polgár számára a minőségi ellátást. Az egészséghez való jog ugyanis alapvető emberi jog, az pedig tarthatatlan az európai közösségben, hogy egy magyar ember háromszor nagyobb eséllyel kap súlyos kórházi fertőzést, mint mondjuk egy Németországban élő európai polgár. Igenis szükségünk van olyan minőségi keretekre, olyan szolgáltatási szintre, amelyet minden tagállamban garantálni kell. Ez az Európai Unió reformjának lényege: miként tudjuk jobbá és erősebbé tenni a közösséget minden európai, benne minden magyar számára.

Én a következő időszakban is azon leszek, hogy az Európai Unió átalakítása a magyar emberek érdekét szolgálja. Mert szükségünk van az EU újragondolására, a működés javítására. Jean Monnetnak igaza van: „az európai gyökerek olyan mélyek, hogy az európai eszme minden válságot, forradalmat túl fog élni”.
Teszünk is azért, hogy igaza legyen.
(A szerző az MSZP politikusa, Európa Parlamenti képviselő, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) rendkívüli nagykövete) 

Hozzászólásokra a Facebookon, a „kerek asztal csoport” -ban van olyan lehetőség, hogy bárki elolvassa és akár reagáljon is:
https://www.facebook.com/groups/762663054098897

KÖVESSÜK ÉLŐBEN A KLUBRÁDIÓT!
https://www.klubradio.hu

 

 

 

mp

Egykor aktív közéleti szereplő, aki nem képes nyugodni.... :)

View all posts by mp →

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

%d bloggers like this: