2022-06-25

Nemzeti Minimum Program – BOD PÉTER ÁKOS: A V21 csoport álláspontja a magyar gazdaságról

A világjárvány nyomán váratlan és mélyreható változások álltak be világszerte a gazdasági folyamatokban, ezek közvetlenül és drasztikusan érintik a magyar gazdaságot is. A válság felszínre hozott olyan felgyülemlett bajokat és hiányosságokat, amelyeket a statisztikai adatok elfedtek a megelőző években a kedvező külső körülmények között.
Bár sok a bizonytalanság a jövő gazdasági viszonyait illetően, ám az előzmények és a világban kibontakozó új jelenségek elemzése alapján kijelölhetők azok az irányok, amelyek követésével hazánk sikerrel veheti az akadályokat.

A V21 programjának ide tartozó fejezete fölött ez a cím található: Tisztességes piacgazdaságot, erős munkavállalói érdekvédelmet!
Ez tömör formában fejezi ki azt, hogy nem államközpontú rendszert, hanem versenyelvű piacgazdaságot akarunk, amely viszont tiszta és világos elveken nyugvó szabályok szerint működik, tiszteletben tartja az alkalmazottak, munkát vállalók érdekeit. Egyetértés van programalkotó közösségünkben afelől, hogy nem további kormányzati erő-összpontosításra, nem a keleti rezsimekben szokásos nagy, látványos és rendszerint haszontalan építkezésekre, és különösen nem a hatalomhoz közeli szűk kört gazdagító költekezésre van szükségünk a válságból való kilábaláshoz. Ellenkezőleg.

Hazánk jövőjét a válságoknak ellenálló, tudásalapú gazdaságban látjuk. Olyanban, ahol tisztességes feltételek között versenyeznek a vállalatok; ahol a legjobb ajánlatot tevő jut állami megrendeléshez; ahol érdemes újabb és jobb termékkel előállni, és a sikeres cég tulajdonosainak nem kell attól tartaniuk, hogy a hatalom kedveltjei szemet vethetnek a náluk sikeresebbek vállalkozásokra.

A gazdaságtámogatási gyakorlatban ezért fordulatot sürgetünk. Sokszor elmondták, hogy támaszkodni kell a hazai kis és közepes vállalkozásokra. A gazdaságfejlesztő támogatási keretekből mégis hatalmas összegek jutnak tőkeerős nagyvállalatoknak, eközben a magyar kisvállalkozások termelékenysége elmarad a térségi szinttől. Mindenképpen el kell érni, hogy a hazai és uniós fejlesztési forrásokat tisztességes és átlátható versenyszabályok szerint osszák el. Nemzeti érdek, hogy a korrupció ne maradjon büntetlen. Magyarország csatlakozzék az Európai Ügyészséghez!

Elítéljük, hogy a jelenlegi kormány nem tárgyal érdemben a munkavállalók képviseleteivel.Közben a munkavállalók kárára alakítja a munka törvénykönyvét. Nincs modern, tartósan sikeres és a nehéz viszonyokhoz jól alkalmazkodó gazdaság a munkavállalók jogainak tiszteletbe tartása nélkül. A képzett, motivált, az új megtanulására kész munkaerő a legfőbb gazdasági kincsünk. Ezért sürgetjük az új Munka törvénykönyvet, amelynek megalkotásába a munkaadók és a munkavállalók szervezeteit be kell vonni. A munkaerőpiac rugalmassága emeli a gazdasági hatékonyságot, ám a munkavállalók kiszolgáltatottságára, az állások törékenységére nem építhető tartósan sikeres gazdaság.

Az elmúlt időszak során érezhető gazdasági gyarapodásból számos magyar térség kimaradt. A hazai költségvetési alapok és az elmaradott területek felzárkóztatását célzó rengeteg uniós forrás jelentős részét pártpolitikai, szavazatszerzési szempontok alapján ígérgették oda és osztogatták el a települések között. Talán még nem vagyunk túl az utolsó pillanaton, hogy megállítsuk egész térségek leszakadását, kistelepülések kiürülését. A fejlesztési források ésszerű és igazságos elosztásához regionális fejlesztési tanács létrehozását javasoljuk, amelynek keretében a kormány és az önkormányzati szövetségek értelmes és megvalósítható terveket dolgoztatnak ki, ellenőrzik a pénzek felhasználását.

A jövő gazdasága még most formálódik a szemünk előtt. Elemi érdekünk – és kötelességünk gyermekeinkkel, unokáinkkal szemben –, hogy megőrizzük természeti környezetünket. A gazdasági folyamatokat a fenntarthatósági szempontok szerint kell formálnunk; erre szorítanak minket a szigorodó nemzetközi normák is, és a klímaváltozás mind erősebb jelei. Az éghajlatváltozás hatását és mértékét a Fidesz-kormány alábecsülte; az új kormánynak ki kell nyilvánítania, hogy hazánk csatlakozik a klímavédelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodásokhoz, nagy erőkkel támogatja a környezetvédő technológiák bevezetését, az olyan helyi termelési és fogyasztási láncok kiépítését, amelyek a környezetterhelést és a globális függőséget egyaránt csökkentik.

Most elősorban a vírus okozta megrázkódtatások, megszorítások kötik le az emberek figyelmét, erejét. A nehézségeken könnyebben jutnak túl ott, ahol szaktudásban, képzettségben, informatikai háttérrel már felkészültek az új viszonyokra. Sajnos, a magyar munkavállalók, vállalkozók, alkalmazottak széles rétegei e vonatkozásban sincsenek kielégítő helyzetben. Legyen ez a válság figyelmeztetés: a jövő gazdasági kihívásaira fel kell készítenünk Magyarországot, bevonva a tudományos műhelyeket, a szakmai és érdekképviseleti szövetségeket, a társadalmi partnereket.  

(A szerző egyetemi tanár, az MNB egykori elnöke, a V21 társelnöke)

Hozzászólásokra a Facebookon, a „kerek asztal csoport” -ban van olyan lehetőség, hogy bárki elolvassa és akár reagáljon is:
https://www.facebook.com/groups/762663054098897

 

A sorozatban eddig megjelent:
1., Holoda Attila írása: A „Folytatjuk!” nem lehet követendő program az ellenzék számára!
https://www.kerekasztal-mp.hu/kozelet/nemzeti-minimum-program-holoda-attila-a-folytatjuk-nem-lehet-kovetendo-program-az-ellenzek-szamara/

2., ANDOR LÁSZLÓ írása: Egyenlő esélyeket, méltányos megélhetést!
https://www.kerekasztal-mp.hu/kozelet/nemzeti-minimum-program-andor-laszlo-egyenlo-eselyeket-meltanyos-megelhetest/

 

mp

Egykor aktív közéleti szereplő, aki nem képes nyugodni.... :)

View all posts by mp →

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

%d bloggers like this: