2022-06-25

mp: Mérjünk egyformán!

Novák Katalin Fidesz-alelnök Facebook bejegyzéséből ismerhettük meg azt a memorandumot, melyet Orbán Viktor miniszterelnök juttatott el a néppárti vezetőknek az Európai Néppárt (EPP) stratégiai irányvonalának módosítása érdekében. Ebben a miniszterelnök szóvá teszi, hogy az EPP a brüsszeli bürokrácia megerősítését és a központosítást pártolja a szubszidiaritás elvének érvényesítésének rovására.
A szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a közhatalmi döntések és azok végrehajtása azon a legalacsonyabb szinten teljesüljenek, ahol a polgárok a legkönnyebben elérik, valamint egyúttal biztosított a megfelelő hozzáértés és a hatékonyság is.
„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók” – olvasható az Európai Unióról szóló szerződésben. A tagállami hatáskörbe tartozó jogkörök védelmében tehát ez kemény garanciális elem, hiszen akkor és csak akkor léphet az Unió, ha bizonyítottan nem képes a tagállam valamely feladatát sem központi, sem regionális (megyei) vagy helyi szinten megoldani. Könnyű belátni ennek az előírásnak azt a célját, hogy az Európai Unióról szóló szerződés a tagállamok döntési és cselekvési képességeit is védi az esetleges központosítással szemben.
Vagyis az EU politikájában a közhatalom hatásköri és feladatmegosztása során, kiemelt elvárásként nemcsak a polgárok számára könnyen elérhető, színvonalas és hatékony helyi közszolgáltatás igénye fogalmazódik meg, hanem egyúttal az alacsonyabb szintű hatóság (önkormányzatok) részére biztosított védelem a magasabb szintű szervvel (kormánnyal) szemben is.
Orbán Viktor azonban mindezt figyelmen kívül hagyva, a nemzeti (helyi) önkormányozás igen fontos elvének szuverenitása miatt aggódik, ezt félti az EU központi hatalmának vizionált további erősödésével szemben! Mondja ezt annak a 2010 óta regnáló kormánynak a fejeként, amely minden elérhető eszközzel központosította/központosítja hatalmát, nem riadva a joggal való visszaéléstől sem, nem törődve sem az általa féltett közhatalmi elvvel, sem a nemzetközi szerződésekkel.
Mit jelentett a magyar kormány számára szubszidiaritás az iskolák KLIKK-esítésekor, melynek rombolását a PISA felmérések igazolják? Vagy a kórházak államosításakor – az egészségügyi rendszer finanszírozási és szerkezeti problémáinak hanyagolása mellett – amely után a rákhalálozási mutatókban a legrosszabb eredményt produkáltuk az EU tagországok között?  Vagy a helyi önkormányzatok hatásköreinek önkényes elvételekor? Vagy az MTA megcsonkításakor, amikor csorbította a tudomány autonómiáját? Vagy a kormány ellenőrzésére hivatott parlament és az ott helyet foglaló képviselők jogainak megtizedelésekor? És még sorolhatnánk.
Miniszterelnökünk itthon lábbal tiporja azokat a jogokat és elveket, amelyeknek vélt sérelméért Brüsszelben „háborúba” indul. Ez a harc azonban olyan, mint amikor Don Quijote a szélmalmokban látja az ellenséget. Orbánnal is ez történik, hiszen a memorandum sem tudja bizonyítani, hogy az EU részéről bármilyen jogsértés vagy szerződésszegés történt volna.

Orbán kedvenc, gyakori mondása, hogy Brüsszel ne kettős mércével értékeljen. Igaza van! Senki se mérjen kettős mércével, még Budapesten sem. Az nem járja, hogy kifelé nem létező sérelmekkel vív „harcot” olyan jogosultságokért, amelyeket itthon eközben semmibe vesz! Ez az igazi kettős mérce.(Megjelent a Népszava 2020.03.02-i számában)

mp

Egykor aktív közéleti szereplő, aki nem képes nyugodni.... :)

View all posts by mp →

2 thoughts on “mp: Mérjünk egyformán!

  1. A kölcsönös kisegítés elve, a szubszidiaritás, mely szerint a magasabb szint csak akkor nyúl bele az alsóbb szint egyébként szuverén hatáskörébe, ha az alsóbb valóban segítségre szorul – vagyis a szubszidiaritás a demokrácia egyik kulcsfontosságú alapfogalma. Erre épül – ahogy a szerző írja – az önkormányzatiság gondolata, hogy az állampolgárok minél közvetlenebb módon érvényesíthessék a jogaikat, azaz aktív szereplői legyenek a demokráciának. – Mindezért rendkívül fontosnak és aktuálisnak tartom ezt a cikket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

%d bloggers like this: