2021-11-30

HIDVÉGI-B. ATTILA: Lesz-e rendszerváltás a romáknál?

Ha az adott szó többet érne minden választási ígéretnél, kampányfogásnál, akkor most végre komoly esély nyílhatna arra, hogy a romák körében is lejátszódjon egy rendszerváltozás, és leszámoljanak Farkas Flórián diktatórikus rendszerével. De ismerve a már két-három évtizede porondon lévő figurákat, előéletüket és erkölcsösségüket, szakmaiságukat, minden elképzelhető. Sőt, még annak az ellenkezője is. Pedig a romák is megérdemelnének már egy tisztességes képviseletet, és felkészült, alkalmas vezetőkkel egy reális jövőképet. 

A cigányok körében is „kormányváltó hangulat” uralkodott az elmúlt fél évben. Úgy tűnt, valóban megelégelték az emberek az elmúlt tíz év semmittevését, Farkas Flórián kegyelmes úr közvélemény felé mutatott némaságát, a háttérben zajló zsaroló és megfélemlítő politikáját. Létrejött egy új formáció, amely alulról építkezve, szisztematikus kampánnyal lassan és tudatosan behálózta az országot, megismertette megát, és elhitette a választókkal, hogy valódi alternatívát tud nyújtani azzal a Lungo Drommal szemben, amely az elmúlt három évtizedben az aktuális széljárás szerint váltotta köpönyegét. (Igaz, csak addig forgott szélkakasként, amíg annak vezetője, Farkas Flórián – akinek politikai életét és fizikai szabadságát köztársasági elnöki kegyelemmel mentették meg, ezért joggal nevezhető kegyelmes úrnak – nem kapta meg a szerinte megérdemelt pozícióját, a mentelmi joggal és nagy befolyással, komoly pénzösszeggel járó parlamenti képviseletét.) Érdemes felidézni, hogy Farkas Flórián a Fidesz szövetségeseként két cikluson át történt ellenzéki politizálása után kiskirályként rontott bele a roma politikába, megszüntetve és feldarabolva az egy évtizeden át kiharcolt intézményeket, és eredményeket. Első komoly intézkedése között kell említeni, hogy az Országos Roma Önkormányzat Dohány utcai székházából eltávolíttatta a romák elleni sorozatgyilkosság hat halálos áldozatának állíttatott emléktáblát, amit csak idén sikerült civil nyomásra visszahelyeztetni, vagy a roma civileket és tanulókat segítő cigány közalapítvány megszüntetését. A padláson tartott sajtótájékoztatón visszamutogatva iszonyatos pénzszórásokról és büntetőeljárások megindításáról beszélt az ORÖ-elnöknek is megválasztott parlamenti képviselő. Az első ciklusának eredményéről viszont soha senki nem hallhatott, mert a közgyűléseket szokásához híven, vidéken, zárt ajtók mögött tartotta, pályázati programokról, állami támogatásokról még a törvény által előírt kötelezettségei szerint sem számolt be. Ha nincs 2016-ban egy „tökös képviselőcsapat”, akkor ma nem tudhatnánk arról, hogy súlyos milliárdokat herdáltak el Farkas Flórián emberei. A tényfeltáró munkák alapján már több tucatnyi ügyben vizsgálódik az adóhatóság, a rendőrség és az ügyészség. Meg kell jegyezni, a „független hatalmi ág” több mint 4 éve teljesen eredménytelen, hiába a nyomozások, senkit nem gyanúsítottak meg például azért, mert a Híd a munka világába programból 1,6 milliárd forinttal károsították meg a magyar adófizetőket, és senkit nem helyeztek vád alá, mert minisztériumi szerződésekkel megvesztegették a képviselőket. A legnagyobb károkat nem a magyar költségvetésnek, a becsületesen dolgozó magyar adófizetőknek, hanem a közel 800 ezer fős cigányság számára okozták. Nem csak az elherdált, szabálytalanul elköltött pénzek miatt nevezhetőek bűnösöknek az ORÖ korábbi képviselői, vezetői, hanem főként azért, mert ellopták az emberek hitét és jövőjét. Elsőként azoknak a választóknak, akik szavazatukkal felhatalmazást adtak számukra, hogy a legmagasabb szintű választott testületben képviseljék őket. „Az is tolvaj, aki mások bizalmát meglopja” – tartja a mondás, és az ORÖ esetében, élén Farkas Flóriánnal, ez sokszorosan is igaz.

Október 13-án a romák többsége is úgy vélte, elég volt az elnyomásból, a hazug propagandából, és új irányvonalat kerestek. Pont úgy, mint a nagyobb városokban, a fővárosban, és annak egyéb kerületeiben. Bár az utolsó időszakban sokak engedtek a már jó bevált zsarolásnak, vesztegetésnek, az eredmény azt mutatja, Farkas Flórián hatalma megdönthető, az oroszlán fogai letörhetnek. Pont úgy, mint a Lungo Drom választási szövetségesének.

Hiába alakult ki szoros eredmény, az ellenzéki összefogás erősebbnek, nagyobbnak mutatkozik, így létrejöhetne egy olyan erőfölény, amelynek segítségével új irányt vehetne a roma politika.

Nagy szükség lenne egy elszámoltatásra, felelősök megnevezésére, mert a közel 40 milliárd forint, amit a romák társadalmi felzárkózására fordítottak 2010-től, a végeken, a célcsoportnál valahogy nem érvényesült, nem volt érzékelhető. Kisvárdán a cigányok oktatási központjaként uniós és hazai forrásból épült ház ezért működhet a helyi kézilabdások edzőtermeként, ahová nem engednek be romákat. Így senki ne várja, hogy majd a szabolcsi cigányok szakmát, érettségit szereznek, vagy parancsszóra a társadalmi béke élharcosaivá válnak.

Nemcsak a Lungo Drommal szembeni hármas szövetségnek, hanem a teljes magyar társadalomnak be kell látnia, hogy a romák valós társadalmi integrációjának egyetlen és legfőbb gátja maga Farkas Flórián. Ha mind a cigányság, mind pedig a Fidesz megszabadulna a roma politikustól, akkor végre elindulna a tisztulási folyamat, és levethetnék a romák is magukról azokat a koloncokat és sallangokat, amelyeket magával cipel a rendszerváltozás óta. Ha Farkas Flórián végérvényesen parkoló pályára kerülne, vagy jogállamhoz méltó módon szembenézne az igazságszolgáltatással, akkor nem fordulhatna elő, hogy iskolázatlan, alkalmatlan emberek, a cigányság kápói kerüljenek választott tisztségekben, és megnyílhatna az út a 21. század demokráciájának megfelelő tudással és szakértelemmel rendelkező fiatalság előtt. De addig, amíg a Lungo Drom elnöke akár nyíltan, akár a háttérből irányítva, manipulálva, sokszor kormányzati segítséggel keveri a kártyákat, néma szószószólók, kétes múltú és erkölcsű emberek kerülhetnek fontos pozíciókba. Addig, amíg nyolc általános iskolai végzettséggel sem rendelkező emberek dönthetnek roma fiatalok, felsőoktatási hallgatók ösztöndíjairól, programokról, amíg ilyen „szakértelemmel” rendelkező embereket delegálnak minisztériumi tanácsadó testületekbe, senki ne várjon csodát.

Ha a nagypolitikában „felült a halott”, cigány ügyben lábra is állt.

De, hogy járjon, mint Jézus szavára Lázár, be kell tartani az ígéretet, az adott szót, ami a romáknál a legnagyobb és legfontosabb érték. Mert ha nincs becsület, nincs tisztesség, akkor ez a nemzet elveszett. Sajnos volt már rá példa, hogy az egyéni érdek sokkal fontosabb volt, mint egy ország, egy népcsoport jövője, és vert hadak is kerültek ki győztesen, és a győztesek is elárultattak. Ha a Lungo Drom, amely jelenleg 20 mandátummal rendelkezik a 47 fős testületben, és kétharmadukat már gyanúsítottként kezeli büntetőügyekben a rendőrség és ügyészség, az alakuló ülésen a hármas szövetségből az 5, illetve a 6 mandátummal rendelkező civil szervezet egyik képviselőjét jelöli elnöknek, és az egyéni ambíció és hatalomvágy erősebb lesz, akkor az elmúlt 5 évhez képest semmi ne fog változni. Farkas Flórián újra bábjátékot rendezhet majd egész Magyarország számára. Akkor nem lesz elszámoltatás, nem lesz új irány, szép csendben megszűnnek a büntetőeljárások, és nem lesz semmi. Majd ismét a haverok zárt köréhez kerülnek a pályázati források, átláthatatlan és követhetetlen szövevényes ügyek mögé rejtik a magyar és az uniós országok állampolgárjainak adójából származó milliárdokat. Pont úgy, mint eddig.

Félő, hogyha a bankszámlamozgás erőteljesebb lesz néhány képviselőnél, vagy új autóra, pozíciókra kapnak ajánlatot, ugyanaz megismétlődhet, mint a Fővárosi Cigány Önkormányzat mostani alakuló ülésén, hogy az értékkövetés helyett más lesz a fontosabb.

De hogy miért is kell harcolni egy ORÖ-s elnökségért és irányításért, miért fontos ez a szervezet, ha alkalmatlan és felkészületlen emberek kerülnek a grémiumba? Azért, kedves olvasó, mert sajnos a mindenkori kormány egyetlen és legitim tárgyalóképes partnere az Országos Roma Önkormányzat. Akkor is, ha a cigányok politikai homokozójának tekinthető ez a választott testület. Lehetne egy erős civil mozgalom, egy komoly kezdeményezés, amely ellenpólusként, vagy akár kormányzati partner, vagy kontrollként segíthetne a sok százezer fős cigányságon, de jelenleg két ok miatt nem sikerül: a kihívásoktól, a megmérettetéstől félők nem merik kockáztatni jelenlegi szimbolikus státusukat, vagy a hatalomban lévők minden ilyen törekvést lerombolnak, meggátolnak. Amíg a kormányzat és a politikai elit nemzetbiztonsági kockázatként kezeli a roma ügyet, és akár titkosszolgálati eszközöket és módszereket is bevetnek a komollyá váló tömörülések ellen, addig a romák a saját hatalomvágyukból, az emberi gyarlóságból, vagy kormányzati megbízásból verik szét a jövő alapjait. Számtalan példa volt már erre. Azon sem kell csodálkozni, hogy az egykori állampárt besúgóhálózatában több köztiszteletben álló, ma is megbecsült roma közszereplő aktívan tevékenykedett. Lássuk be, ha egy hiteles vezetővel az élen egy komoly szakmai programmal egységbe tömörülne a magyarországi cigányság, a mintegy félmillió szavazóval kormányokat dönthetne, és a mérleg nyelveként komoly politikai nyomást gyakorolhatna az országra. Egy előítéletes társadalomban, egy olyan Magyarországon, ahol az Európai Unió átlagánál is sokkal magasabb a romákkal szembeni elutasítás aránya, elképzelhetetlen lenne, hogy a romáknak például saját frakciójuk legyen a parlamentben. Egy egységbe tömörült cigányság ténye polgárháborúhoz vezetne. Ezért nem alakulhat egy komoly etnikai párt, ezért üldözik a civilszervezeteket, ezért hiteltelenítik, vonják különböző eljárások alá a potenciális vezetőket, fojtják meg csírájában is az öntudatra ébredést. Amíg a cigányság vezetői zsarolható, börtönviselt, iskolázatlan emberek, addig a népcsoportot is könnyű irányítani, rezervátumban tartani. Eljön majd az idő, amikor a cigány emberek lerombolják a közöny falait, öntudatra ébrednek, és hangos szóval kiállnak saját magukért, az országért. Mert a romák társadalmi felzárkózása, életkörülményeik javítása, jövőképük alakítása nemcsak saját belügyük, hanem egész Magyarország ügye, és a legfontosabb, legégetőbb társadalmi kérdés. Erre próbálnak felkészülni a diplomás roma fiatalok, hogy kellő időben megmutassák, sok ezer ember van, aki az élet minden terültén megállja a helyét, és kikövetelje a cigány rendszerváltást, ha az szép csendben nem zajlik le.

Látva, olvasva a közösségi médiában a véleményeket, a vidéki falvakat járva hallani az emberek akaratát. Egyöntetűen azt mondják: amennyiben az időhúzások miatt egyre jobban kitolódó alakuló ülésen visszarendeződés történik, akkor fekete karácsonya lesz az Országos Cigány Önkormányzatnak és képviselőinek. Én viszont sok százezer embertársammal együtt szeretnék békésen ünnepelni nemcsak Jézus születését, hanem egy új politikai korszakét is.

(A szerző újságíró, a RomNet főszerkesztője)

Ha van véleményed, érved itt várunk: https://www.facebook.com/groups/762663054098897/?ref=bookmarks

mp

Egykor aktív közéleti szereplő, aki nem képes nyugodni.... :)

View all posts by mp →

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

%d bloggers like this: