2022-09-27

BOLBA MÁRTA lelkész: Karácsony üzenete

A karácsonyi történetek, szövegek, sokféle interpretációs lehetőséget adnak.   Ezért, ha az a kérdés, hogy van-e máig ható üzenete az ünnepnek, akkor az a válasz, hogy természetesen igen!

Több is van, számtalan.
Kezdve talán a hatalom természetével. A születéstörténet azért is érdekes mert egy király születésének a mítosza, magáról a királyról és az uralmáról szól. A bölcsek látták, hogy emelkedik egy új uralkodó csillaga. És ez a csillag pedig Betlehembe vezette őket.

Lukács evangéliuma egy másik Isten nevének említésével kezdi a történetet. Az isteni Augustus császár egyik lényegi tulajdonsága, hogy elhozza a békét. A Pax Romana birodalmi szemlélete alapján az isteni császár uralma békét jelent.
De milyen isten Augustus és milyen békét hoz?
Ez a történet egy másik természetű uralomról beszél és egy más eszközökkel megalapozott békét ígér. A birodalom első emberének hatalma teljhatalom. A helytartók minden hatalma tőle függ. A birodalom határain belül békét ígér, a meghódított területeken. De ez a béke erőszakkal fenntartott béke, a megszállt területek szabadságát korlátozó béke.

Az angyalok egy másik király születéséről énekelnek: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön az embernek”.
Ennek a királynak az országa nem ebből a világból való. Szamáron érkezik. Jászol a bölcsője. Pásztorok imádják. Idegen mágusok ismerik fel a hatalmát.
Isten uralma valós uralom, nem képzeletbeli, de a hatalomgyakorlás más módját mutatja be. Nem az erőszakkal megteremtett és fenntartott hatalmaskodó hatalmat, hanem az együttműködésre építő, szolgáló hatalomeszményt testesíti meg.
Később is így beszél a hatalmáról tanítványainak: „Aki első akar lenni közöttetek legyen olyan, mint aki szolgál.” A miniszter szó máig hordozza ezt a hatalomgyakorlási formát, mert a miniszter szó ugyanis szolgát jelent.

Az Isten emberré lett. A mindenható Istenre gondolva talán egy diadalíven át masírozó császár jobban megfelelne az elképzeléseinknek. A karácsonyi történetben azonban az Isten földi képe egy csecsemő. Milyen hatalma van egy kisbabának?
A szeretet hatalma.
Három gyermekes anyaként az a tapasztalatom, hogy egy csecsemő átalakítja maga körül a világot. A baba meghatározza a család napirendjét, befolyásolja az anya munkarendjét, alkalmazkodnak hozzá a testvérei, egész társadalmi intézményrendszer védi és segíti. Az embereket megállítja az utcán, ismeretlenül is és szeretetet, örömöt vált ki belőlük, próbálják felvidítani és együtt éreznek vele, ha sír.
Előhívja az előzékeny, segítőkész viselkedést: előre engednek, segítenek a lépcsőn. Alacsonypadlós buszokat állítanak szolgálatba és liftet szerelnek az épületekre.

Isten hatalma is ilyen természetű.
Isten lemondott a bosszúról, lemondott a haragjáról, meg akar békíteni minket önmagával és egymással. Isten hatalma a szeretet hatalma.

Aki Jézus követőjeként él, az Isten uralma alatt él, Isten országának törvényei szerint él.
A hatalom egy bántalmazó kapcsolatban erőszakos és kontrolláló. A hatalmi viszony egy szeretet alapú egészséges és tápláló viszonyban pedig önkéntes és szabad elhatározásból fakad.

Az istennel való kapcsolatunk egyik hasonlata a szövetség. Jézusban Isten új szövetséget köt az emberrel. Már nem csak a választott néppel, hanem minden néppel.
A születéstörténetben is nyilvánvaló, hogy ebben a történetben szerepet kap mindenki. Itt helye van társadalmi helyzettől függetlenül mindenkinek. A megszületett király nem palotában születik, hanem minden társadalmi helyzetű ember számára hozzáférhető. Nála találkozik a messzi földről érkezett bölcs és a falu szélén állatokat legeltető számkivetett.

Rembrandt  Pásztorok imádása című képén nincsen fényforrás. Sötét világba érkezik a megváltó. Az erőszak és a hatalmaskodás, a nyomor és az igazságtalanság sötétségében jelenik meg a remény. A jászolba fektetett gyermek teste árasztja a barátságos fényt.

A fény, ragyogás és dicsőség a király elválaszthatatlan tulajdonsága. A karácsonyi történetben az angyalok énekelnek a megváltó születésekor. Dicsérték Istent. „Dicsőség a mennyben az Istennek, békesség és jóakarat az embernek” énekelték.

Istent dicsérő ének visszatérő eleme minden istentiszteletnek. De vajon miért is dicsérjük Istent? Mit jelent ez?

A héber nyelvben a shekina, Isten dicsőséges jelenlétének szava. Ez a gyök van a shekel szóban is. Elsősorban egy súlymértéket jelentett. Dicsőíteni az Istent azt jelenti, hogy Istennek súlya van az életünkben. Amikor egy közszereplőt, vezetőt, vagy elfoglalt háztartásbelit elárasztanak a gyors egymásutánban sürgető tennivalók, akkor időről időre jó megállni és értelmezni az eseményeket. Milyen irányba tartanak a folyamatok?
Az ünnep tagolja az időt.
Az ünnep ideje kiszakított idő. Megállunk, csendben vagyunk, reflektálunk. Az ünnep elsősorban nem szórakozás, hanem az ünnep által megjelenített értékekről szól. Karácsony ünnepében a hatalom, a szeretet, a béke, az együtt lét, egyszerűség, a befogadás a megjelenített értékek.

Amikor karácsonyt ünneplünk lehetőségünk van arra, hogy számot vessünk, ezeknek az értékeknek a mentén, Jézus követésében élünk, vagy eltávolodtunk tőle, esetlegesen homlokegyenest szembe megyünk  Isten akaratával?
Amikor karácsonyt ünneplünk, akkor újra felismerhetjük a világunkban a heródeseket és a menekülőket, akkor újra megsirathatjuk a tomboló zsarnokok áldozatait a betlehemi gyermekgyilkosságok történetét felelevenítve.
Amikor karácsonyt ünneplünk, akkor szemlélhetjük a mai birodalmi erőviszonyok töréspontjait és erővonalait, Augustus császár uralmát felidézve.
Amikor karácsonyt ünneplünk, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mi számunkra az Isten jele ebben a világban?
Felismerjük-e a senkikben, az átlagosban, az embertársban az Istent? Meglátjuk a kicsiben a mérhetetlent? Hol tapasztaljuk a szeretet szabadságát? Ki kapott helyet az asztalunknál? A fontosakat várjuk? Hol vannak a jelentéktelenek? Kik a ránk bízottak? Hogyan bánik a közösségünk a széleken elhelyezkedő népszerűtlenekkel és kiszolgáltatottakkal?

Isten emberré lett. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.

Ámen!

/A szerző evangélikus lelkész, a  Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet és a Mandák Ház működtetője/

 

 

mp

Egykor aktív közéleti szereplő, aki nem képes nyugodni.... :)

View all posts by mp →

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

%d bloggers like this: