2021-11-30

ARATÓ ANDRÁS: Most éppen mi folyik itt? – Klubrádió, 2020. szeptemberében

Az folyik itt, kérem szépen, ami huszonkét éve elkezdődött, egy kicsi szünetet tartott, hogy aztán belehúzzon, ömöljön teljes keresztmetszetben, gátak nélkül.

Mindegy, hogy a hazai élet melyik szegmensét nézzük, jogszolgáltatást, közoktatást, egészségügyet, mezőgazdaságot, cigaretta árusítást, szállodákat, kikötőket, strandot, tankot, repülőt, atomerőművet, metrót, mozit, könyvet, színházat, gázszerelést – mind egy célt szolgálnak, a hatalom teljes és végleges kisajátítását. És működik, pontosabban működni látszik, aminek sok oka van, amelyek között igen fontos az információ uralása.

A média – értsük most ezalatt mindazokat a felületeket, amelyeken keresztül a nem személyes információk eljutnak a lakosság kisebb-nagyobb csoportjához -, szóval a média teljes bekebelezésére irányuló folyamat erőteljesen beindult már 2010-ben, hogy aztán négy évvel később magasabb sebességbe kapcsoljon.

A kritikus információ szolgáltatók eliminálására alapvetően két módszert alkalmaz a kormányzat: gazdaságit és adminisztratívat. Utóbbihoz tartozik a Klubrádió „frekvencia ügye”, amivel kicsit részletesebben foglalkozunk, ki tudja, miért, de emlékezhetünk például arra is, amikor a versenyhivatal nem engedélyezett egy tulajdonosváltást, amely tilalom hatással volt a Népszabadság szomorú sorsára is. A „KESMA-projektnek” pedig közvetlen állami beavatkozás ágyazott meg, kiemelt nemzeti üggyé emelve közel ötszáz médium pártirányítás alá rendelését. Ebbe a körbe tartozik a Médiatanács teljes tevékenysége is, amiből e helyen azt emeljük ki, hogy nemcsak pályáztatás híján parlagon hever a nemzeti vagyont képező több száz rádiófrekvencia, de még a digitális rádiózás fejlesztését is leállította – minimum a hűtlen kezelés gyanúját felvető aktív passzivitással van dolgunk.

A független információ szolgáltatók elleni gazdasági háború aljassága mellett igen egyszerű is: akinek nincsenek bevételei, az legyengül, és vagy elpusztul, vagy könnyedén megvásárolható. Az oroszláncsorda először kifárasztja a kiszemelt áldozatot, aztán elejti. De nekik van mentségük: a létükért küzdenek, és nem vadásznak többet, mint amennyire szükségük van. Nem az a céljuk, hogy minden az övék legyen, hanem csak a fajuk fenntartása. (Kicsit elkanyarodtunk a témánktól, még a végén eljutunk a finn háziállatoknak a magyar orvvadászok szembeni védelme témaköréhez). Az állam (és szervezetei) fokozatosan a kommunikációs piac messze legnagyobb szereplőjévé vált, gyakorlatilag felszámolta a reklámpiacot. Hirdetéseit kizárólag az őt szolgáló médiumokban helyezi el, hallgatottságtól, nézettségtől teljesen függetlenül, megvalósítva ezzel a tiltott állami támogatás deliktumát is, és nem meglepő, de sajnálatos módon a piac magánszereplőinek jelentős része is ezt a gyakorlatot követi, alappal feltételezve a hatalom ilyen irányú elvárását.

A Klubrádió hamar felismerte a kialakuló helyzetet, és már 2010-re létrehozta azt az infrastruktúrát, amelyen keresztül a hallgatók adományokkal pótolhatták a kieső bevételeket. A rádió közönsége ugyancsak hamar belátta, szükség van az anyagi áldozatra. Egy évtized alatt másfél milliárd forint támogatás – ez szinte példa nélküli a magyar civilizmus történetében!

Ugyancsak a gazdasági nyomásgyakorlás eszköztárába tartozik az a módszer, amikor egy tulajdonost gazdasági előnyökkel kecsegtetnek, vagy gazdasági hátrányok elszenvedésével fenyegetnek azzal a céllal, hogy a tulajdonában lévő lapot, portált stb. eladja, átengedje a Családhoz feltétlenül hű kijelölt személynek. Nagyjából ezek az eszközök vezettek például az Origó, a Figyelő, az Index pártszolgálatba fordulásához, a botrányos kesmásodáshoz.

A Klubrádió a műfajából adódóan különleges helyzetben van: az analóg adásközvetítés a média törvény hatálya alá tartozik, frekvenciájának megléte a Médiatanács nevű mindenható intézmény döntésétől függ. Nyugodtan kijelenthetjük, ez az intézmény valójában a kormányzó párt irányításával működik, tagjai kizárólag a Fidesz delegáltjai, még a KDNP-t sem engedték be a grémiumba. Ez (is) egy évtizedes alkotmányellenes állapot. A Médiatanács közismerten tett egy hosszú kísérletet a Klubrádió elhallgattatására, ami azonban kudarcba fulladt, mert ebben az ügyben bírósági ítéletek sora kimondta: jogellenesen, törvénytelenül járt el a hatóság, megsértette az Alaptörvényt és az európai jogot is. Az ítéletek eredményeként és távolról sem a Médiatanács vágyainak megfelelően hét évig tartó „frekvencia-béke” következett, egészen idén szeptember 11-éig, amikor ez a sötét társaság bejelentette, 2021 február 14-től nem hosszabbítja meg a törvény szerinti hét esztendővel a rádió frekvencia szerződését.

A hatóság határozata törvénytelen, még a saját maguk által megfogalmazott jogszabálynak sem felel meg. Az indoklás hamissága csak megerősíti azt, ami amúgy is világos minden gondolkodó ember előtt: nem jogi döntéssel, hanem politikai elhatározással van dolgunk. A ma hatalmon lévők nem viselnek el semmilyen kritikus hangot. Itt jegyezzük meg, a verdikt szerzői nemcsak morálisan, de intellektuálisan is alul teljesítenek, hiszen immár nem mondhatják, nálunk sajtószabadság van, hiszen szól a Klubrádió. Tegyük azt is hozzá, hogy az a formálisan működőképes hivatkozás néhány korábbi botrányos ügyben, Index, Népszabadság, KESMA, satöbbi, mely szerint egy demokratikus kormány nem avatkozhat bele magánvállalkozások belügyeibe, a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti ügyekkel, itt egyáltalán nem alkalmazható, hiszen a határozatot egy (párt)állami szerv hozta.

A Klubrádió magától értetődően pert indít a határozat megsemmisítése érdekében. Pertaktikai okokból minden érvet nem hozhatunk most nyilvánosságra, de laikusok által is azonnal átlátható, az „indokok” nem felelnek meg sem az arányosság elvének (a szankció arányos kell legyen az elkövetett cselekménnyel), sem a többszöri szankció tilalmának (egy kiszabott és befizetett bírsággal büntetett cselekedetért nem lehet évek múlva újabb büntetést kiszabni).

A Klubrádió aktuális ügye csak egy fejezete a magyarországi médiaszabadság felszámolásának, mint ahogy utóbbi is csupán egy elem a liberális demokráciának, az ellenőrzött hatalom eszméjének a megsemmisítésében.

(A szerző fotográfus, a Klubrádiót működtető Monográf Zrt elnök vezérigazgatója)

 

mp

Egykor aktív közéleti szereplő, aki nem képes nyugodni.... :)

View all posts by mp →

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

%d bloggers like this: